Στέγαστρο Κολυμβητηρίου στα Σκόπια

2008 | Σκόπια

Αντικείμενο της μελέτης υπήρξε ο σχεδιασμός ενός ευέλικτου στεγάστρου για τις ανάγκες ενός δημοτικού κολυμβητηρίου της πόλης των Σκοπίων. Το κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων έπρεπε να στεγαστεί με μια κατασκευή που να έχει τη δυνατότητα να ανοίγει (ολόκληρη ή τμήμα της), όποτε οι καιρικές συνθήκες θα το επέτρεπαν.

Ζητούμενο ήταν το στέγαστρο να είναι όσο το δυνατόν πιο “ελαφρύ”, τόσο σε ίδιον βάρος όσο και στην εικόνα που αυτό θα παρουσιάζει, με τρόπο που να καθιστά την παρουσία του σχεδόν αόρατη. Συνεπώς, επιλέχθηκε η λογική μιας μεταλλικής κατασκευής που φέρει ανοιγόμενα τμήματα και στήνεται με τέτοιο τρόπο που να μεγιστοποιεί την φέρουσα δυναμικότητά της και παράλληλα να ελαχιστοποιεί το βάρος και τον φαινομενικό της όγκο.

Η στατική μελέτη πραγματοποιήθηκε από το τεχνικό γραφείο των Καρίνογλου Κυριάκο και Στάμου Μάρθα.