Πρόταση αστικής επίπλωσης (παγκάκι) στην Αθήνα

2010 | Αθήνα

Το “water pipe bench” είναι ένα παγκάκι απλό, λειτουργικό, με καθαρή μορφή. Βασικός στόχος της πρότασης είναι ο σχεδιασμός ενός αντικειμένου αστικής επίπλωσης με ελάχιστο κόστος και χρόνο κατασκευής χωρίς να είναι αναγκαία η  βιομηχανική παραγωγή του. Η απλότητα στη δομή και στον τρόπο συναρμολόγησης του δεν έρχεται σε αντίθεση με την ποιότητα και αντοχή του τελικού προϊόντος. Τα υλικά κατασκευής είναι χαλύβδινοι σωλήνες νερού, ξύλινα σανίδια καθώς και οι σύνδεσμοί τους. Η συναρμολόγηση του είναι απλή και γρήγορη αντίστοιχη με αυτή των δικτύων ύδρευσης. Ως πρώτη ύλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και μεταχειρισμένοι σωλήνες και ξύλα, ή τα υλικά αυτά να επαναχρησιμοποιηθούν σε επόμενες κατασκευές.
Η πρόταση αυτή μπορεί να βρει περισσότερες από μία σχεδιαστικές προσεγγίσεις και όλες μαζί να αποτελέσουν ένα δίκτυο στην πόλη της Αθήνας συνδεδεμένες και κυριολεκτικά ,αν είναι αυτό δυνατό, με το δίκτυο ύδρευσης ή άρδευσης πάρκων, επεκτείνοντας τις πιθανές λειτουργίες τους.