Πλατεία Ελευθερίας

Θεσσαλονίκη | 2013

Συμμετοχή στο διαγωνισμό για το σχεδιασμό της πλατείας Ελευθερίας