Πιλοτικό κατάστημα ZIL στο Ωραιόκαστρο

2008 | Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Η μελέτη αφορά στη διαμόρφωση πιλοτικού καταστήματος παιδικών ρούχων στο Ωραιόκαστρο. Σημαντικό στοιχείο της σύνθεσης αποτελούν οι απλές φόρμες (στη λογική πρωτογενών μορφών με άμεση αναφορά στο παιδικό παιχνίδι), τα ζεστά υλικά και το χρώμα. Το κατάστημα αναπτύσσεται γραμμικά με διαχωρισμένους τους χώρους υποδοχής-ταμείων και δοκιμαστηρίων. Με τη βοήθεια του κατάλληλου φωτισμού και τη χρήση γραφιστικών στοιχείων σε επιτοίχια ανάπτυξη επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν καλύτερη έκθεση των ρούχων.