Κρατική Σκηνή Plovdiv Βουλγαρίας

2009 | Plovdiv

Η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό του εσωτερικού κελύφους της αίθουσας της πλατείας, και την επένδυσή της με ξύλο, και εντάσσεται σε μια συνολική πρόταση για την ανακαίνιση της κρατικής σκηνής της Φιλιππούπολης. Η μελέτη έγινε για το γραφείο mmt.sa