Κατοικία στη Λημνιά Καβάλας

2008 | Λημνιά Καβάλας

Η μελέτη αυτή αφορά μια εξοχική κατοικία σε ένα ορεινό χωριό του νομού Καβάλας και τον χωριστό ξενώνα αυτής. 
Η σύνδεση των κτηρίων αυτών γίνεται και στα δύο επίπεδα. Οι δύο κτιριακοί όγκοι έχουν αναπτυχθεί γραμμικά προκειμένου να μην πληγεί ο μεγάλος πλάτανος που δεσπόζει στο οικόπεδο. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2009 και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.