Κατάστημα ZIL στη Βέροια

2010 | Βέροια

Το κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της πόλης και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Ο σχεδιασμός ακολουθεί απλές γραμμικές μορφές για την έκθεση των ρούχων και εντάσσει τα γραφιστικά λογότυπα της εταιρείας στη σύνθεση. Δεδομένου του μικρού μετώπου της βιτρίνας, ζητούμενο υπήρξε το "άνοιγμα" και η προβολή του εσωτερικού προς τον δρόμο.