Κατάστημα ZIL στην Τούμπα

2008 | Θεσσαλονίκη

Το κατάστημα βρίσκεται στην Τούμπα Θεσσαλονίκης και αποτελεί τμήμα της αλυσίδας υποκαταστημάτων των παιδικών ρούχων ZIL. Είναι γωνιακό και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, με τον επάνω όροφο να λειτουργεί με τη λογική εσωτερικού παταριού, επιτρέποντας την οπτική επικοινωνία. Η υπάρχουσα σκάλα που οδηγεί στον επάνω όροφο είναι εμφανής και ενσωματώνεται στην ανάπτυξη της πλαϊνής βιτρίνας, επιβάλλοντας κατά κάποιο τρόπο σχεδιαστικά την χρήση της καμπύλης και σε άλλα στοιχεία του μαγαζιού, όπως το ταμείο και το διαχωρισμό του από τη βιτρίονα της πρόσοψης. Τα υλικά και η χρήση διαφημιστικών εκτυπώσεων συμμορφώνονται με τη σχεδιαστική λογική της αλυσίδας των καταστημάτων της εταιρείας.