Κατάστημα εμπορίας αλκοολούχων ποτών (κάβα) στο Βόλο

2010 | Κάβα 'μποτίλια' Βόλος

Η στενοειδής κάτοψη του καταστήματος υποδεικνύει την γραμμική και καθ΄ύψος ανάπτυξη των ραφιών, των οποίων η οριζοντιότητα διακόπτεται από κάθετα πάνελ (συρόμενα και μη) με αντίστοιχο, της διαδικασίας παραγωγής οίνου, εποπτικό υλικό. Στη σύνθεση παρεμβάλλονται επίσης περιοχές προβολής κάποιων προϊόντων ή αξεσουάρ που αφορούν στον οίνο, με τη μορφή ανοικτών κουτιών-συνδέσμων με το σύνολο των ραφιών. Τα χρώματα και υλικά που επιλέχθηκαν συντελούν στη δημιουργία μιας υποβλητικής αισθητικής (επιλογή σκούρων επιφανειών, μαυροπίνακες, προβολή της κατακορυφότητας), μιας και το κατάστημα θα φιλοξενεί, περιοδικά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, βραδυές οινογνωσίας και εισαγωγής στον κόσμο του κρασιού.