Η ομάδα

Οι extrude architects συστάθηκαν το 2005. Αφορμή γι' αυτό το κοινό ξεκίνημα στάθηκε το πνεύμα φιλίας και συνεργασίας που αναπτύχθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. και η υιοθέτηση κοινών πεποιθήσεων για την αρχιτεκτονική.
Η έως τώρα πορεία τους περιλαμβάνει συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ακαδημαϊκό έργο και μελέτες - κατασκευές ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Πέννυ Χωραφά | αρχιτέκτονας μηχανικός ΑΠΘ
Παναγιώτης Γούλιαρης | αρχιτέκτονας μηχανικός ΑΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ,υπ. διδ. ΕΜΠ
Δημήτρης Γιουζέπας | αρχιτέκτονας μηχανικός ΑΠΘ, ΜΔΕ αρχ. τοπίου ΑΠΘ, υπ. διδ. ΑΠΘ
Γιάννης Τσάρας | αρχιτέκτονας μηχανικός ΑΠΘ, MA IPA UPC Barcelona, Δρ. ΑΠΘ

 

Συνεργάτες:

Hλέκτρα Τσάρα | μηχανικός τεχνικών έργων υποδομής

Χριστίνα Λέκκα| αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ | M.Sc. Περιβάλλον & Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών ΕΜΠ

Βουτσαδάκης Κωνσταντίνος| αρχιτέκτων μηχανικός