Εσωτερικός σχεδιασμός κατοικίας στο Πανόραμα

2010 | Θεσσαλονίκη

Η μελέτη αφορά στον εσωτερικό σχεδιασμό τριών κύριων χώρων της κατοικίας: της τραπεζαρίας, του γραφείου και της κρεβατοκάμαρας. Και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν απλές φόρμες με τη λογική του να πλαισιώσουν τις εκάστοτε λειτουργίες, άλλοτε ως υποστήριξη φωτισμού και άλλοτε ως αποθηκευτικοί χώροι. Στον χώρο της τραπεζαρίας δώθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο φωτισμού (είτε γενικού με την υποστήριξη σποτ οροφής, είτε ειδικού με κρεμαστά φωτιστικά εστίασης στον χώρο φαγητού) και στη δημιουργία χώρου κάβας (με τη λογική αποθήκευσης και προβολής), ενώ κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί το κολάζ ως φόντο, που συντέθηκε εξαρχής από φωτογραφικές στιγμές της ζωής των ιδιοκτητών. Στην περίπτωση του γραφείου, η σύνθεση πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την εκμετάλλευση κάθε πιθανής χωρικής δυνατότητας του δεδομένου κλειστού χώρου, και εξαιτίας της άμεσης γειτνίασης του με το χώρο της τραπεζαρίας, κινήθηκε στην ίδια λογική. Στην κρεβατοκάμαρα ζητούμενο υπήρξε η ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών του χώρου στο σχεδιασμό του ίδιου του κρεβατιού. Έτσι, αυτό διατηρεί την ιδιότητα του να μετατρέπεται από έπιπλο σε κυρίαρχο σκηνικό, παραλαμβάνοντας στη χρήση του στοιχεία φωτισμού και ανοιχτών ή κλειστών χώρων αποθήκευσης.