Εσωτερικός σχεδιασμός κατοικίας στη Θέρμη

2010 | Θέρμη

Ζητούμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων κατοικίας στη Θέρμη. Η λύση αντιμετωπίστηκε συνολικά, με τη λογική λιτών, εύκολα αναγνώσιμων μορφών και την εστίαση σε πρωτογενή φυσικά υλικά. Πιο λεπτομερώς, στο χώρο του καθιστικού η λύση εστίασε στην ένταξη του τζακιού σε μια ενιαία σύνθεση επίπλου με επιμέρους χώρους αποθήκευσης. Στην περίπτωση της κουζίνας, καθοριστικό στοιχείο του σχεδιασμού ήταν η δυνατότητα του χώρου να ανοίγει, όποτε αυτό ήταν επιθυμητό από τους ιδιοκτήτες, προς το καθιστικό, άλλα και να διατηρεί την ιδιότητα του να απομονώνεται χωρικά. Στο ιδιωτικό μπάνιο του master bedroom, καταργείται η λογική του αυστηρού τοίχου-ορίου και αντικαθίσταται από μία μεγάλη τζαμαρία αμμοβολής που ενισχύει την αίσθηση άπλετου φωτός στο εσωτερικό του.