Εσωτερική διαμόρφωση κατοικίας στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

2008 | Φίλυρο

Ζητούμενο της ανάθεσης υπήρξε ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων (καθιστικό, κουζίνα, υπνοδωμάτια) υπάρχουσας κατοικίας σε τρία επίπεδα στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Οι φόρμες είναι πρωτογενείς και απλές στη μορφή τους και αναπτύσσονται, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου, άλλοτε ως ψευδοροφές και άλλοτε ως κυρίαρχοι όγκοι, ενσωματώνοντας και μια γενικότερη λογική επίπλωσης. Οι χώροι διαχωρίζονται χρωματικά και ως προς τα υλικά προτιμώνται κυρίως ξύλινες επενδύσεις και μεταλλικά στοιχεία λεπτομερειών.