Επανασχεδιασμός κατοικίας στους Θρακομακεδόνες

2009 | Αθήνα

Η μελέτη αφορά στην αναθεώρηση αδείας για δύο κατοικίες σε οικόπεδο στους Θρακομακεδόνες Αττικής. Στόχος είναι η άμεση επικοινωνία της κάθε κατοικίας με τον υπαίθριο χώρο. Με δεδομένο την διατήριση του στατικού φορέα της αρχικής μελέτης ο σχεδιασμός περιορίστικε στους εξωτερικούς χώρους και στον χειρισμό των όψεων. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2009.