Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας

2009 | Μουσείο | Βραυρώνα

Στις 11 Αυγούστου 2009 άνοιξε για το κοινό το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας μετά την ολοκλήρωση του έργου της επανέκθεσης το οποίο είχε ενταχθεί στο Ε.Π. Πολιτισμός Μέτρο 1.1 -  Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το Μουσείο Βραυρώνας χτίσθηκε το 1962 στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του ιερού της Αρτέμιδος με σκοπό να στεγάσει τα ανασκαφικά ευρήματα και εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 1969.  
    
Η επανέκθεση προσδιορίστηκε από τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Τη βέλτιστη δυνατή αρχιτεκτονική-κατασκευαστική απόδοση της μουσειολογικής-μουσειογραφικής μελέτης.
  • Την αποτελεσματική τοποθέτηση των εσωτερικών εκθεμάτων σε ένα πολύπλοκο σύστημα ορθογώνιων παραλληλεπίπεδων βάσεων, για την καλύτερη δυνατή παρουσίασή τους αλλά και τον μεταξύ τους συσχετισμό.
  • Τον συνδυασμό της αίσθησης φυσικού φωτισμού (κυρίαρχο συστατικό της ταυτότητας του συγκεκριμένου μουσείου) με την εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού, προκειμένου να ικανοποιούνται οι σύγχρονες απαιτήσεις έκθεσης αρχαιοτήτων.
  • Την πλαισίωση των εξωτερικών-εσωτερικών εκθεμάτων με πλούσιο εποπτικό υλικό, το οποίο θα διευκολύνει την κατανόησή τους και θα ενισχύσει την ερμηνεία τους.
  • Την απρόσκοπτη περιήγηση των επισκεπτών και την εστίαση του ενδιαφέροντός τους στις σημαντικότερες αρχαιότητες, μέσω της κατάλληλης χωροθέτησης-έκθεσής τους.
  • Την ανάπτυξη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων στην οροφή του μουσείου, με τρόπο που να μην αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του.