Δύο κατοικίες στο Μελίσσι Κορινθίας

2007 | Κορινθία

Το οικόπεδο βρίσκεται στον οικισμό της ΔΕΗ στο Μελίσσι Κορινθίας και χαρακτηρίζεται από έντονη φυσική κλίση με βορινή θέα στον Κορινθιακό κόλπο. Η μελέτη αφορά σε δύο τριώροφες αυτόνομες κατοικίες των 160 τ.μ. περίπου η καθεμία με τους αντίστοιχους υπαίθριους χώρους τους. Ο σχεδιασμός προχώρησε με βάση τον προσανατολισμό στη θέα, ο οποίος υπήρξε μονόδρομος και λόγω της στενότητας και της κλίσης του οικοπέδου. Οι όγκοι αναπτύσσονται με μια λογική άρθρωσης και είναι απόλυτα διακριτοί και καθαροί στη μορφή τους. Τα δύο κτίρια αν και αποτελούν ένα σύνολο ως προς την ογκοπλασία τους, καταφέρνουν να αναγνωρίζονται και σαν αυτθύπαρκτες κτιριακές μονάδες.