Διπλοκατοικία στον Κουβαρά Αττικής

2008 | Αττική

Οι κατοικίες βρίσκονται στον Κουβαρά Αττικής, στους ορεινούς όγκους της θέσης “Μεσονήσι”. Η περιοχή γειτνιάζει με τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου. Το οικόπεδο έχει έκταση 5.577 τετραγωνικά μέτρα, είναι επίμηκες (πλάτος 39 μέτρα, μήκος 143 μέτρα) και έχει έντονη κλίση (14%). Στο άνω μέρος του προς το βουνό συνορεύει με πυκνό πευκοδάσος, ενώ στο κάτω μέρος του η κλίση σταδιακά μηδενίζεται και αναπτύσσεται πλούσιος ελαιώνας. 

Ο κύριος συνθετικός άξονας συγκροτήθηκε με γνώμονα την συσχέτιση της κτιριακής μάζας με το φυσικό ανάγλυφο. Η κεντρική ιδέα συνοψίζεται στην κλιμακωτή ανάπτυξη δύο ορθογώνιων παραλληλεπίπεδων τα οποία προεκτείνονται προβολικά με τρόπο εναλλασσόμενο στις διευθύνσεις Χ και Ψ του επιλεγμένου κανάβου. Το κριτήριο της προβολικής εναλλαγής είναι η ευκρινέστερη δυνατή μορφοποίηση των δύο στερεών και η αίσθηση της απόλυτης συσχέτισης της καθ’ ύψος ανάπτυξης του οικοδομήματος με την φυσική κλίση του εδάφους.

Τα δύο ορθογώνια παραλληλεπίπεδα εδράζονται στην στάθμη του Υπογείου, η οποία έχει μικρότερη κάλυψη από αυτήν του Ισογείου. Η πρώτη κατοικία (110τ.μ.) αναπτύσσεται στο Ισόγειο και αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια και 2 λουτρά. Από τους ίδιους χώρους, με διαφορετική διάρθρωση, αποτελείται και η δεύτερη κατοικία (110 τ.μ.), η οποία αναπτύσσεται στην δεύτερη στάθμη. Στο Υπόγειο βρίσκεται το λεβητοστάσιο, αποθήκες και βοηθητικοί χώροι.

Η μη σύμπτωση των περιγραμμάτων των τριών σταθμών, οι πολλαπλές εκδοχές κλειστών χώρων σε πρόβολο και η επιπρόσθετη οριζόντια διαφοροποίηση (καθ’ ύψος απόσταση μεταξύ των δύο όγκων), δημιούργησαν ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο στατικής επίλυσης. Καθοριστικό ρόλο διετέλεσε η κατασκευή περιμετρικής δοκού ύψους 90 εκατοστών, ανάμεσα στην στάθμη του Ισογείου και του Ορόφου. Η δοκός αυτή επέτρεψε την οριζόντια αποκόλληση των δύο κατοικιών, ενώ ταυτόχρονα προσαύξησε το ύψος στο μεγαλύτερο μέρος του Ισογείου κατά 55 εκατοστά. Η πλάκα δώματος του πρώτου ορόφου στηρίζεται αποκλειστικά σε ανεστραμμένες δοκούς, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη καθαρότητα στους εσωτερικούς χώρους της κατοικίας.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου είχε σαν κύριο μέλημα την εξασφάλιση τριών μεγάλων επιπέδων εκτόνωσης για τις τρεις κτιριακές στάθμες. Ταυτόχρονα έχει γίνει μελέτη εκτεταμένων δεντροφυτεύσεων, με πρόθεση την ανάδειξη των συνθετικών αρχών του συνόλου της μελέτης.