Διαμόρφωση πλατείας Νίκης στη Κοζάνη

2010 | Κοζάνη

Η διαδικασία συγκρότησης των βασικών συνθετικών παραμέτρων, επεδίωξε πρωτίστως να ανταποκριθεί στο αίτημα για την δημιουργία μιας πλατείας – τοπόσημο για την πόλη της Κοζάνης. Ως εκ τούτου ο συνολικός σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από την σαφήνεια και των δυναμισμό των χαράξεων, οι οποίες προέκυψαν με γνώμονα την οπτική-λειτουργική-αντιληπτική ενοποίησή της.

Κεντρική συνθετική πρόθεση αποτελεί η ανάδειξη του χειρισμού των επιμέρους στοιχείων, ως λογική και αναντίρρητη απόρροια του χειρισμού του συνόλου.

Ειδικότερα, στο βαθμό που οι αρχικές συνθετικές χαράξεις προέκυψαν ως σχεδόν αντανακλαστικές αποκρίσεις σε ζητήματα λειτουργικά, σε θέματα κίνησης των πεζών, σε ζητήματα σύνδεσης δημόσιων χρήσεων, όλες οι μετέπειτα σχεδιαστικές επιλύσεις, όφειλαν να διαπνέονται από τα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά αυτών των αποκρίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά μήκος του Ανατολικού ορίου της πλατείας, παράλληλα δηλαδή με την κεντρική οδική αρτηρία Π. Μελά, αναπτύσσονται δύο πρανή (νησίδες πρασίνου), στη λογική της μείωσης της κυκλοφοριακής ηχορύπανσης στο εσωτερικό της και την οπτική αποκοπή από το ακαλαίσθητο κτηριακό μέτωπό της. Το σημείο αυτό εξυπηρετεί την καλύτερη δυνατή σύνδεση της πλατείας με τον πεζόδρομο, ενώ η συνθετική αυτή επιλογή υπογραμμίζεται εμφατικά με τις χαράξεις έδρασης των πρανών, με την πλευρικά προσκείμενη ράμπα και με τους αρμούς στο δάπεδό της.

Στο δυτικό τμήμα της πλατείας και κατά μήκος της οδού Τσόντσα διατηρείται η θέση και ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, στην υπάρχουσα στάθμη. Οργανώνονται ορθολογικά και εντάσσονται σε μια προοπτική πορεία θέασης από την οδό Πανδώρας προς την πλατεία (αντιληπτική ενοποίηση μέσω της δαπεδόστρωσης).

Συμπληρωματικά, η διαμόρφωση των δαπεδοστρώσεων στην οδό Πανδώρας επεκτείνεται προοπτικά, τέμνοντας τον εμπορικό πεζόδρομο της οδού Ειρήνης, και εισχωρεί στο κυρίως σώμα της πλατείας, καταργώντας τα αυστηρά μέχρι τώρα όριά της. Κατά μήκος της και ακολουθώντας τον αρμό μεταξύ των δύο τύπων χυτού δαπέδου, τοποθετείται μια συστοιχία από εναλλασσόμενες περιοχές πρασίνου, σκληρού δαπέδου (για παραλαβή φωτισμού) και φυτεύσεων, σε γραμμική ανάπτυξη.