Διαγωνισμός για την πλατεία Καπνεργάτη στη Καβάλα

2008 | Καβάλα

Ζητούμενο του διαγωνισμού υπήρξε ο επανασχεδιασμός της πλατείας Καπνεργάτη στην πόλη της Καβάλας. Η πλατεία υπήρξε σημαντικό σημείο συνάντησης των καπνοπαραγωγών της ευρύτερης περιοχής και σημείο ιδιαίτερης σημασίας σήμερα, λόγω της κεντρικής θέσης και γειτνίασής της με εξέχοντα αρχιτεκτονικά δημόσια κτίρια της πόλης. Η περιοχή περικλείεται από δαιδαλώδεις πεζοδρόμους που φιλοξενούν διαφόρων ειδών εμπορικές δραστηριότητες, και από διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους αστικού πρασίνου. Η πρόταση εστιάζει σχεδιαστικά σε μια λογική γραμμών-χαράξεων, που καθορίζουν όλες τις δραστηριότητες και κινήσεις στην πλατεία, οριοθετώντας την και παράλληλα συνδέοντάς τη με τις παράπλευρες περιοχές. Με γνώμονα αυτές τις χαράξεις, ορίζονται χώροι καθιστικών και φυτεύσεις πρασίνου, ενώ στα σημεία σύγκλισης και πύκνωσής τους, συνδυάζονται με ελαφρά στεγασμένους χώρους. Με την ίδια λογική, καθορίζονται και τα σημεία φωτισμού (γενικού ή επιδαπέδιου πορείας). Τα όρια της πλατείας υποχωρούν σε σχέση με τη χάραξη των παράπλευρων δρόμων, με σκοπό η πλατεία να αποκτήσει τη δική της γεωμετρία, αφήνοντας παράλληληα το περιθώριο για τη δημιουργία φαρδιών πεζοδρόμων στην περίμετρό της. Καθ'ύψος, η πλατεία οργανώνεται σε δύο επίπεδα, αυτό του νοτίου άκρου και αυτό της Δημοτικής Καπναποθήκης, με ομαλή πρόσβαση και μεταξύ τους σύνδεση (με τη βοήθεια κλιμάκων και ήπιων ραμπών).                                                 Η πρόταση κατατέθηκε το Φεβρουάριο του 2008 σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Παπίδου Δώρα.