Δημαρχείο Ευκαρπίας

2010 | Ευκαρπία

Προμελέτη για το Δημαρχειακό Μέγαρο Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τη ΜΜΤ s.a.