Ανάπλαση της περιοχής Ανατολικά από τις Καμάρες

Β' Βραβείο κριτικής επιτροπής

2008 | Καβάλα

Η πρόταση αφορά στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση της περιοχής ανατολικά από τις Καμάρες του Υδραγωγείου της Καβάλας. Στοχεύει στην ανάδειξη της διττής φύσης του Υδραγωγείου: ως μνημείο-σύμβολο ιστορικής, αισθητικής και τεχνικής αξίας και ως βαρυσήμαντο αστικό στοιχείο λόγω κλίμακας και μορφολογικής ιδιαιτερότητας. Η πολλαπλότητά του ως αδιαπέραστο τείχος, ως τοίχος ανάμεσα στα κτίρια της πόλης, ως τόπος κατοικίας, ως είσοδος σε εσωτερικά τετραγώνων, ως πύλη, αντικατοπτρίζεται στο σχεδιασμό.
Κεντρική ιδέα αποτελεί η έννοια της άρθρωσης και η συρραφή της με τη διαγραφόμενη πορεία. Μια πορεία-ανάδειξης του μνημείου και συγκρότησης του περίγυρου και κατά μήκος αυτής  μια σειρά από κατασκευές-μικροπεριβάλλοντα ως ενοποιητικά στοιχεία των δύο βασικών γραμμών: του Υδραγωγείου και της περιπλάνησης του περιπατητή.
Διαφορετικές κατασκευές, ελαφριές ή και μετακινούμενες, συμπληρώνονται από κατάλληλα εξοπλισμένους υπαίθριους χώρους και επιλεγμένες φυτεύσεις. Η επανάληψή τους, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενισχύει την αναγνωσιμότητα του χώρου. Πεζογέφυρες, εξέδρες-παρατηρητήρια, εκθετήρια, η πλατεία, αποτελούν τους δρόμους και τους σταθμούς στον ευρύτερο τρόπο σύνδεσης της παλιάς με την καινούρια πόλη.

Η πρόταση κατατέθηκε σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Παπίδου Θεοδώρα το Φεβρουάριο του 2008 και απέσπασε το Β΄ Βραβείο της κριτικής επιτροπής.