Αμφιθέατρο σε σχολείο της Σάμου

2008 | Σάμος

Ο σχεδιασμός αφορά στη μετατροπή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ενιαίου λυκείου Σάμου σε αίθουσα παραστάσεων κατά κύριο λόγο θεατρικών έργων. Για την απαιτούμενη οπτική άνεση της αίθουσας σχεδιάστηκε ένα μεταλλικό υπόβαθρο  πάνω στο οποίο πατά ένα πλωτό αντικραδασμικό δάπεδο. Η ανάπτυξη των κερκίδων του κοινού ακολουθούν μια ελαφριά καμπύλη με κέντρο το βάθος της σκηνής, προκειμένου να βελτιωθεί η οπτική των ακραίων θέσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ακουστική μελέτη της αίθουσας καθώς η υφιστάμενη κατάσταση με παράλληλα επίπεδα είχε ως αποτέλεσμα κακές ακουστικές συνθήκες. Με ένα δεύτερο ηχομονωτικό κέλυφος δημιουργείται μια τεθλασμένη γραμμή κατά μήκος της αίθουσας, ενώ αντίστοιχη αντιμετώπιση έχει και η οροφή. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σκηνής, σχεδιαστήκαν σε παρακείμενο χώρο αποδητήρια και αποθήκη υλικού, ενώ στο βάθος της πλατείας ένα ηχομονωμένο δωμάτιο ελέγχου.  Η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2009.